Αποστολή email:    "Τριπλή συνεργασία για την αξιοποίηση ακινήτου της Βαμβακουργίας Βόλου"