Αποστολή email:    "Οι άντρες αγοράζουν ακριβότερα σήμερα τη Liberation"