Αποστολή email:    "Κάθε χρόνο ίδια μερα: Μια σχέση …μέσα στη σχέση"