Αποστολή email:    "Σεντένο: Να διατηρηθούν οι μεταρρυθμίσεις που φέρνουν ανάπτυξη"