Αποστολή email:    "Έρευνα για τον θάνατο του Αστόρι"