Αποστολή email:    "Χρηματιστήριο: Πτωτικές τάσεις στο άνοιγμα της συνεδρίασης"