Αποστολή email:    "Οσα δεν λύνει ο ανασχηματισμός"