Αποστολή email:    "Αυτή η φωτογραφία είναι η πιο μακρινή που τραβήχτηκε ποτέ από τη Γη"