Αποστολή email:    "Ηπια πτωτική πορεία των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών"