Αποστολή email:    "Αστεροειδής θα περάσει την Παρασκευή μόλις λίγα χλμ. από τη Γη"