Αποστολή email:    "Γερμανία: Συμφωνία συνδικάτων-εργοδοτών για αύξηση 4,3% στους μισθούς"