Αποστολή email:    "Σταδιακά η ένταξη στη ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις"