Αποστολή email:    "Μέρκελ: Άγνωστο πότε θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις"