Αποστολή email:    "Νέα καθυστέρηση για το άνοιγμα του πολύπαθου ΕΜΣΤ"