Αποστολή email:    "Υπογράφηκε η σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΘ"