Αποστολή email:    "Χρηματοδότηση 7 εκατ. ευρώ από ΠΔΕ για έργα στο Δήμο Θεσσαλονίκης"