Αποστολή email:    "Εκατο νέα κρούσματα ιλαράς την τελευταία εβδομάδα"