Αποστολή email:    "Με μικρή πτώση έκλεισε το Χρηματιστήριο την Τετάρτη"