Αποστολή email:    "Χαρίτσης: Βαίνουμε σταθερά προς την έξοδο από τα μνημόνια"