Αποστολή email:    "Εκτακτη οικονομική ενίσχυση σε νοσοκομεία"