Αποστολή email:    "Ντόρα Καμμένος σφάζονται για το Σκοπιανό"