Αποστολή email:    "Παράταση έως τις 2 Ιανουαρίου στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας"