Αποστολή email:    "Γερμανικός Τύπος: Η Ελλάδα ποντάρει στα τυχερά παιγνίδια"