Αποστολή email:    "Με κέρδη έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα"