Αποστολή email:    "Σταθεροποιητικά έκλεισε το Χρηματιστήριο την Παρασκευή"