Αποστολή email:    "Αυτοί πέρασαν στους «16» του Champions League"