Αποστολή email:    "Στη Farallon Capital τα δάνεια της Euromedica"