Αποστολή email:    "Το μουσείο της ΤτΕ εγκαινιάζει σειρά διαλόγων με Έλληνες ζωγράφους"