Αποστολή email:    "Eurobank: Πώς διαβάζει η Moody’s την εξόφληση των προνομιούχων"