Αποστολή email:    "Καταιγίδα στην Πάτρα - Χαλάζι στην Αργολίδα"