Αποστολή email:    "Αλ. Τσίπρας: Η προοπτική ανάκαμψης εδραιώνεται"