Αποστολή email:    "Κλείνει η συμφωνία για πώληση των λιγνιτικών της ΔΕΗ"