Αποστολή email:    "Ν. Παρασκευόπουλος: Η Ν.Δ. διαστρεβλώνει τις δηλώσεις μου"