Αποστολή email:    "Υπό ενιαία διαχείριση «κόκκινα» δάνεια 2 δισ. ευρω"