Αποστολή email:    "Η Αθήνα γίνεται γέφυρα Ανατολής και Δύσης"