Αποστολή email:    "Μόνο αναλώσιμα για σακχαρώδη διαβήτη θα χορηγούνται από σήμερα στα φαρμακεία"