Αποστολή email:    "Ο Κερδοσκόπος γράφει:Τραπεζικός πονοκέφαλος"