Αποστολή email:    "ΟΠΕΚ: Δεν θα αλλάξουμε μια στρατηγική που λειτουργεί"