Αποστολή email:    "Ο Κερδοσκόπος γράφει: Συσσωρευση γύρω απο τις 750 μον"