Αποστολή email:    "Αλλαγές στις αναβολές και στις εξαγορές θητείας"