Αποστολή email:    "Goldman Sachs: Η Ελλάδα γύρισε σελίδα"