Αποστολή email:    "Εδώ κρατούσαν αιχμάλωτο τον Λεμπιδάκη οι απαγωγείς του"