Αποστολή email:    "Μικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια την Τετάρτη"