Αποστολή email:    "Οι εφοριακοί μαθαίνουν πάλη για να ανταπεξέρχονται στους ελέγχους!"