Αποστολή email:    "Ανοδος με μικρό τζίρο στο Χρηματιστήριο την Τρίτη"