Αποστολή email:    "Υποχώρησε στο 21,2% η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούνιο"