Αποστολή email:    "Ο Fitch υποβάθμισε την Deutsche Bank - Θα αργήσει η ανάκτηση πελατών και μεριδίου αγοράς"