Αποστολή email:    "Εντονη νευρικότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη"