Αποστολή email:    "Γλίτωσε τα χειρότερα σήμερα το Χρηματιστήριο"