Αποστολή email:    "Ιαπωνικές τράπεζες σχεδιάζουν ηλεκτρονικό νόμισμα - Στόχος η μείωση του κόστους"